Monday, March 9, 2009

No Bearla!

Ghlac mé pairt i bhfeactas 'No Bearla' i bhFeabhra. Bhí orm an geansaí glas speisíalta a chaitheamh chun go mbeadh a fhios ag an phobal ceard atá ar síuil agam. Níorbh mór dom gaeilge amháin a labhairt an seachtain ar fad. Bhí sé deacair go leor, toisc go bhfuilim ag obair le a lán daoine ó tharr lar. Rinne na hEarannaigh an-chuid iarracht caint liom as Gaeilge de gnáth, ach níl Gaeilge ró-íontach ag mó fhearr. Bhain mé an-taitneamh go deo as an seachtain agus táim ag tnúth go mór le seachtain na gaeilge náisiúnta atá ag teacht go luath.

No comments: